9 augusti 2021

Produktägare med ehandel och B2B erfarenhet sökes

Produktägare med ehandel och B2B erfarenhet sökes

Profil:

Vi behöver någon som tidigare erfarenhet av att jobba hands-on i produktteam – nära samarbete med både utvecklare, ux/design och QA. Dessutom med erfarenhet av att ”äga” en produkt och därmed också ansvara för produktens strategi, utveckling och KPIer

Start: Senast 1 sept

100% omfattning

900kr timpris