3 mars 2021

Testautomatiserare/teknisk testare, applikationsutveckling

Testautomatiserare/teknisk testare, applikationsutveckling

Söker en testautomatisare/teknisk testare omgående, start under mars månad.
Till våra direktkunder där vi redan har 5 konsulter på plats och mycket goda dialoger med kunden söker vi omgående efter följande konsult:
Kompetenser
-Minst 5 års erfarenhet av testautomatisering och applikationsutveckling som en del av CI/CD
– Mycket god erfarenhet av agila metoder
– God erfarenhet av objektorienterad programmering C#
– Erfarenhet av komplexa miljöer med många integrationer
– Erfarenhet av testdriven utveckling och extra meriterade om du bidragit i införande
– Enhetstestning, kodanalys och kodkvalitet
– Icke-funktionella tester, t.ex. Prestanda/last, säkerhet(OWASP) och tillgänglighet(WCAF)

– Arbetsmetodiker såsom TDD, BDD, par-/mobbtestning

Uppdragsbekrivning
Det aktuella uppdraget är placerat i ett av våra produktteam som ansvarar för Mina sidor och arbetsgivarsidorna som innehåller självbetjäningstjänster kopplat till försäkringsärenden. Deras uppdrag är att maximera kundupplevelsen för försäkrade och arbetsgivare genom att utveckla tjänster efter kundens behov. Just nu arbetar vi med uppdraget att minska insatsen för våra kunder och arbetsgivare. Vi tror att vi kan göra det genom samverkan med andra externa partners och en ökad automatiseringsgrad. Idag finns ett befintligt ramverk för automatiserade tester som du delvis kommer vidareutveckla men där vi strävar mot att bryta isär och flytta testerna närmare koden.

Som testautomatiserare vill vi att du ska jobba övergripande som ambassadör för kvalitetssäkring inom teamet. Du sätter förutsättningar och strukturerna såsom teststrategier och utvärderar teknikval och processer kopplat till kvalitetssäkring. Du gör löpande riskanalyser och säkerställer att vi följer de riktlinjer vi har för vår kvalitetssäkring

I operativa arbetet ingår planering, genomförande och uppföljning av funktionella och icke-funktionella tester samt annat som teamet har behov av för att på effektivaste sätt eftersträva en hög kvalitet på våra leveranser. Du ser till att vi har rätt testtäckning och testar rätt sak på rätt sätt och att våra automatiserade tester utökas på ett hållbart sätt som ger oss nytta även i ett längre perspektiv.

Då vi jobbar med T-kompetenser ser vi också att du kan applikationsutveckling framförallt inom .NET och C#. Exempelvis jobbar man idag med tjänstebaserad arkitektur, containers och eventdriven utveckling. Fokus framåt här är bland annat: CI/CD, API first, allt som kod, DDD, TDD och molnteknologier.

Vi befinner oss mitt i en modernisering av våra gamla system och plattformar vilket även påverkar våra arbetssätt. Vår ambition är att gå mot testdriven utveckling (TDD) ihop med BDD som redan är på gång att införas. Vi inför även DevOps med Kubernetes och Docker.

Uppdraget består av 2 delar, initial är punkt 1 viktigast men även punkt 2 lite senare under året.

1. Operativt arbete (Kvalitetssäkring/testautomation och Applikationsutveckling)
o Driva och säkerställa övergripande kvalitetssäkrings aktiviteter inom teamet
o Att skapa automatiska tester som en del av CI/CD
o Automatisering med end-to-end testning, Selenium, Cypress eller liknande verktyg
o Att göra icke-funktionella tester som prestanda- och last tester, säkerhetstester (OWASP) samt tillgänglighetstester
o Att bidra med enhetstester, kodanalys och kodkvalitet
o Applikationsutveckling .Net plattform med C#
o Använda BDD, TDD, partestning samt utforskande testning

2. Etablera modell för testdriven utveckling
o Etablera och säkerställa tekniska förutsättningar (miljöer, verktyg, arbetssätt) för testdriven utveckling
o Ta fram och förankra modellen och arbetssätt löpande för testdriven utveckling
o Coacha övriga i teamet inom kvalitetssäkring

Direktkund centrala stockholm/remote

Timpris max 1000kr
start: Omgående- 30 aug
Hör av dig.

Tjänsten är tillsatt