Vi omsatte 22 M SEK 2020- 90% tillväxt

Vi omsatte 22 M SEK 2020- 90% tillväxt

Vi omsatte 22 M SEK 2020- 90% tillväxt

Tech Relations står starkt trots osäkra tider. Efterfrågan av seniora IT-konsulter, främst seniora utvecklare har varit relativt stabilt under 2020 med en dipp under mars och april månad.

Vårt andra kvartal har präglats av prospektering av helt nya kunder som det har gått bra för under covid19 tider såsom e-handel, mat online och försäkring och vi har även gjort ett par lyckade externa rekryteringar, av seniora utvecklare till några av våra kunder. Vi har även fokuserat mycket på digital marknadsföring och berättat varför våra kunder och konsulter väljer att anlita oss, synts mycket i sociala medier samt att vi har fokuserat extra mycket på att växa vårt konsultnätverk av seniora frilansande utvecklare i Stockholm.

Detta har även lett till att vi främst fokuserar på att tillsätta utvecklare, snarare än alla typer av IT-roller, då vi sett främst detta behov hos befintliga och nya kunder. Därför är vi extra stolta över att ha ökat vår omsättning under 2020 med 90%.

Vi ser ett fortsatt konsultbehov av våra tjänster under kommande år, framförallt av seniora utvecklare och konsulter inom AI och Business Intelligence då våra kunder tvingats ställa om digitalt och många ser fördelarna med att börja arbeta mer datadrivet.

Vi välkomnar även 6 helt nya kunder under 2020 och fortsätter att ha direktkontakt med våra beställare, som vanligtvis är utvecklingschefer/IT-chefer. Vi har även lyckats få ramavtal med en av dem. (Plan international)

Vi fortsätter även att samarbeta med ett 70tal konsultbolag i Stockholm och har utvärderat dem noga under året. Vissa har tillkommit, andra har vi avslutat samarbetet med.

Vi fortsätter slutligen att vara snabba.  Inom 7 dagar är alla konsultavtal på plats. (Från att konsultbehovet fångades upp, till att vi skickar in rätt kandidater, konsultintervju bokas, förbereds noga och utförs, förhandling & påskrivning av digitala avtal.)

Mvh Diana Itaoui, VD och Grundare av Tech Relations

För kontakt: [email protected] 
Tel: 072-5527786

 


Kontakta gärna Tech Relations om du är konsult eller har konsultbehov i Stockholm. Vi har +3000 anslutna konsulter och arbetar med 14 olika kunder.