Framtidens konsumtionsmönster 2025

Framtidens konsumtionsmönster 2025

Framtidens konsumtionsmönster 2025

Hur kommer framtidens konsumtionsmönster se ut 2025 och vilka trender ser vi på Tech Relations redan idag?  Jag arbetade tidigare på ett managementkonsultbolag där bolaget, under 2018 tog fram denna rapport tillsammans med en rad olika kunder, globala och lokala bolag men även universitet och forskare för att få en uppfattning om hur framtidens konsumtionsmönster kommer att se ut.

Framtida konsumtionsmönster visar 4 olika scenarier, som vi förutspådde att alla kommer att ske, och nu med corona i världen ser jag att vi redan är där med många av scenarier, tex Breaxit, hållbarhetsfrågor, högre integritet, förenkla vardagen, Last mile får genomslag, AI-fokus, en automatiserad konsumtion och dominans av få kommerciella aktörer mfl.

De fyra scenarion är:
My own bubbel- hög integritet
Earth at heart- standardiserade lösningar
Commercialize me– bekvämlighet före integritet
Time is scarce- förenkla vardagspusslet.

  1. My own bubbel- hög integritet

Fler trender visar att fler länder kommer gå ur EU, fler handelskrig är på ingång och allvarliga hackerattacker. Detta scenario leder till att konsumenten blir mer ovillig att dela med sig av sin data pga av integritetsskäl. Fler får mindre förtroende för banker och finansiella institut vilket skapar en värld av ” min egna bubbla”. Forskare ser fler delningsslösningar, peer- to- peer. Fler community samhällen bildas med ratings på medlemmar, tänk som uber-chafförer. Mer fokus på att handla lokala råvaror.

Vad företag bör tänka på: Lokal närvaro, Relationsbaserat förtroende, Communityfokuserade erbjudanden och krav på flexibilitet

  1. Earth at heart- standardiserade lösningar

Detta handlar om det globala samvetet med fokus på miljö och hållbara lösningar samt fokus på företagets värderingar än varumärket i sig. Ökad misstro att politiker ska lösa världsproblem så fler privatpersoner, företag och filantropiska aktörer går samman. Därav skapas standardiserade lösningar och globalt tänkt. Studien visar fler uthyrningstjänster av tex sin bil, bostad, barnleksaker, cyklar, gräsklippare etc.  Triggade faktorer som leder till detta beteende är tex extrema väderfenomen, privata och institutionella klimatinitiativ och större miljöansvar.  Vi ser delning av data för bättre och mer hållbart beslutsfattande.

Vad som kommer krävas av företag: Inventera och kommunicera hela värdekedjan, Tillgängliggöra sortiment över hela produktens livscykel, Öka kapacitet för datainsamling och analys.

  1. Commercialize me- bekvämlighet före integritet

AI blir råvara.
Dessa konsumenter ser inga som helst problem med att dela med sig av sin data. De blir mer egocentriska och vill ha bekvämlighet framför integritet. Tex erbjud mig tjänster som ökar livskvaliteten. Vi ser en värld med fler entreprenörer, Mycket focus på kundanpassande lösningar, “ du vet ju redan så mycket om mig, varför erbjuder du mig inte bättre lösningar”?

Här behöver företag partna upp sig i större utsträckning för att möta konsumenten, även partnerskap över industrier. Tex matkedjor samarbetar med låsbolag, för att komma in i hemmet för att tex leverera mat direkt i kylen.

Triggande faktorer som visar att vi är på väg dit:  AI blir råvara, Last mile får genomslag, Lösningar på globala konflikter, Oförutsedda partnerskap framträder, Lagstiftning som underlättar Gig-ekonomin.

Hur företag bör agera: produkter som tjänster, god förmåga att samla mer specifik konsumentdata, Hitta passande partnerskap baserat på kundbehov och konsumtionsmönster, God integration med logistiska lösningar

  1. Time is scarce- förenkla vardagspusslet

Detta mönster handlar om direkt och automatiserad konsumtion. Konsumenten är villig att ge ifrån sig mycket data för att  förenkla vardagspusslet och vi ser mer en automatiserad konsumtion och dominans av få kommerciella aktörer. AI kommer att vara konkurrenskraftig. Detta sker redan i Kina och en fråga man bör ställa sig är, varför ska vi ha en frys när du kan få hemleverans inom 10 min?

Några exempel på lösningar som redan finns

Townsville tools– hyr ut cyklar gratis mellan varandra, du behöver ha ett konto och hög rating för att hyra cyklar.
Appital: En grundläggande hälskontroll-app som baserat på din egna data och målsättningar, tex hur mkt sömn och matintag du ska ha för att må optimalt.

Matapp: Berätta för appen vilken mat du inte gillar så får du inga sådana erbjudanden skickade till dig i fortsättningen, allt för att underlätta vardagspusslet och att få snabb och enkel leverans.

 


Kontakta gärna Tech Relations om du är konsult eller har konsultbehov i Stockholm. Vi har +3000 anslutna konsulter och arbetar med 14 olika kunder.