Så höjer du ditt timpris på ditt konsultuppdrag

Så höjer du ditt timpris på ditt konsultuppdrag

Så höjer du ditt timpris på ditt konsultuppdrag

Eftersom vi på Tech Relations har över 11 års erfarenhet som konsultsäljare har vi plockat med oss en hel del erfarenheter genom åren. I detta inlägg tänkte vi berätta mer om hur du som konsult kan höja ditt timpris på ditt konsultuppdrag. Det är enklare än vad du tror.

Ta för dig i uppdraget och ta reda på förväntningarna 

En konsultbeställare har höga förväntningar på konsulter de köper in. Kanske inte så konstigt med tanke på att konsulter kostar mer än att anställa. Många konsultbeställare förväntar sig att konsulten ska vara bäst inom sitt område och även ta för sig och utbilda resten av teamet. Därför är vårt första tips att du tar ett möte i början av ditt uppdrag med din beställare och frågar om hens förväntningar på dig, och även vilka förväntningar du har på beställaren, och att du skriver ner dem, Sedan är det viktigt att du tar för dig i uppdraget och visar framfötterna.

Ta intiativ till att hålla tex inspirationsföreläsningar inom områden kunden vill bli bättre på, tex agil utveckling, testdriven utveckling, bli mer datadrivna eller arbeta mot Devops

Eftersom du är en senior  och erfaren konsult förväntar sig kunden att du kan det senaste inom ditt område och håller dig uppdaterad om ny teknik. Därför är det fördelaktigt om du erbjuder kunden kostnadsfria inspirationsföreläsningar inom ett eller flera områden som du är grym på, om kunden önskar bli bättre på detta. Dock viktigt att du först stämmer av detta med kunden och skapar en balans mellan att utföra dina ordinarie uppgifter och inspirera. Du vill inte hamna i en situation där kunden tycker att du tar för mycket intiativ och inte gör det du får betalt för att göra.

Fundera på ifall dina arbetsuppgifter har ändrats sedan vi skrev på avtalet

Inför varje diskussion kring förlängning eller timprishöjning är det viktigt att du skriver ner alla dina arbetsuppgifter och reflekterar ifall de har ändrats. Oftast får man större ansvar med tiden och detta ska givetvis leda till en prishöjning. Har du tex klivit in som fullstack utvecklare och 6 månader senare även blivit Tech Lead för ett av teamen, ja då är det rimligt att höja timpriset med tex 50kr/h. Detta kan du göra även några månader in på uppdraget och informera din säljare/ konsultmäklare om när ni har era avstämningar.

Dela med dig av din kunskap och lyft teamet

Majoriteten av konsultbeställarna förväntar sig att du som konsult ska komma in och dela med dig av din kunskap, så att den förs vidare i teamet innan du lämnar uppdraget. Det finns inget värre än de konsulter som vägrar dela med sig och gör ”bara” det de förväntar sig att göra i en roll som tex utvecklare. Detta kommer inte leda till goda rekommendationer eller bra timpris. Du behöver lyfta och lära ut dina kunskaper i teamet, det är det som särskiljer en ok konsult med en grym konsult. Även detta leder till ett högre timpris.

Vi har även gjort en kort video som summerar våra tips

 


Kontakta gärna Tech Relations om du är konsult eller har konsultbehov i Stockholm. Vi har +3000 anslutna konsulter och arbetar med 14 olika kunder.