Tekniktrender 2020

Tekniktrender 2020

Tech Relations ger tips på tekniktrender 2020

Har du hört talas om hyperautomatisering eller edge computing? Se hela listan nedan gjord av Gartner och summerad av Diana på Tech Relations.

1. Hyperautomatisering 

Hyperautomatisering är en kombination av maskininlärning, mjukvara och automatisering för att skapa nytta. Det handlar inte bara om verktygen i sig utan om alla steg i en automatiseringsprocess – upptäcka, analysera, skapa, automatisera, mäta, övervaka och omvärdera. Att förstå alla automatiseringsmekanismer och hur de förhåller sig till varandra är huvudfokus för hyperautomatiseringen.

2. Demokratisering av expertis 

Gartner definierar demokratiseringen som att ge människor tillgång till teknisk expertis såsom maskininlärning, utveckling av applikationer eller affärsutveckling på ett mycket enklare sätt. Helt enkelt att personer som inte är it-proffs får tillgång till verktyg och system som tidigare bara experter kunnat använda.

3. Mulitupplevelse

Fram till 2028 kommer hur vi interagerar med den digitala världen att genomgå en stor förändring. Samarbetsplattformar får bättre röststyrning och stöd av virtuell, förstärkt och blandad verklighet påverkar hur människor uppfattar den digitala världen. År 2021 kommer åtminstone en tredjedel av företagen att ha plattform för utveckling av multiupplevelse, spår Gartner.

4. Transparens och spårbarhet

Konsumenterna blir alltmer medvetna om att deras personliga information är värdefull och kräver att företagen uppvisar en god etik. Samtidigt skärps kraven på myndigheterna. En praxis för transparens och spårbarhet är viktig för att stödja dessa. Den måste fokusera på tre områden: AI och maskininlärning, personuppgifter och integritet, samt etik.

Gartner spår att 2023 kommer mer än 75 procent av de stora organisationerna ha anställda specialister för att säkra kundernas tillit till företaget.

5. Mänsklig förstärkning

Enligt Gartner handlar mänsklig förstärkning om hur teknik kan användas för att förstärka människor både kognitivt och fysiskt. Fysisk förstärkning görs med implantat eller annan hårdvara man kan ha på sig tillfälligt. Kognitiv förstärkning innebär att ge tillgång till information via nya multiupplevelsegränssnitt.

6. Edge computing

Edge computing är i princip motsatsen till datacenter: data behandlas där det ska samlas in och användas, eller så nära som möjligt. Fördelen är att det kan gå riktigt, riktigt snabbt. Än så länge har den här trenden mest märkts i den industriella IoT-världen, men den sprider sig till i princip alla branscher.

2023 spår Gartner att mer än 50% av alla företagsgenererade data skapas och behandlas utanför datacentret eller molnet. I dag är den siffran mindre än 10%.

7. Distribuerade moln

I ett distribuerat moln körs publika molntjänster på olika platser där leverantören tar ansvar för drift och uppdatering. Det ger en tjänstearkitektur som antingen replikeras lokalt eller ingår i den centraliserade tjänsten. Tjänsteleverantören äger och ansvarar för arkitektur, utveckling, distribution, drift och uppdatering. Företagskunder kan behålla ägande, styrning, drift och uppdatering av de fysiska komponenterna. Detta blir extra intressant när det handlar om edge computing.
År 2024 kommer majoriteten av molntjänsteplattformarna att erbjuda tjänster som bara körs när de behövs. Det innebär en förändring av den centraliserade modellen för publika molntjänster och kommer att leda till en ny molnera.

8. Autonoma enheter

Autonoma enheter använder AI för att automatisera funktioner som tidigare utförts av människor. De mest kända formerna är robotar, drönare och självkörande fordon. De är mer autonoma än automatiska processer som styrs av stela programmeringsmodeller eftersom de utnyttjar AI för att ger mer avancerade funktioner som interagerar mer naturligt med sin omgivning. Tekniken kommer att förfinas och då kommer även den sociala acceptansen blir större och lagstiftningen mer tillåtande. Det leder till att autonoma enheter alltmer kommer att användas på offentliga platser.

9. Blockkedjan i praktiken

Blockkedjetekniken har potential att omforma branscher genom att tillhandahålla öppenhet och möjliggöra värdeutbyte mellan affärsekosystem, potentiellt sänka kostnaderna, minska transaktionstider och förbättra kassaflödet. Tekniken kan användas till exempel för att spåra livsmedel över en leveranskedja för att identifiera en smittas ursprung eller spåra enskilda leveranser för att hjälpa till med produktåterkallelser. Ett annat område där blockchain har potential är identitetshantering. Smarta kontrakt kan skapas med blockkedjor där en händelse kan leda till en åtgärd. Till exempel frigörs betalningen när varor tas emot.

Gartner spår att 2023 kommer blockkedjeteknik att spåra varor och tjänster till ett värde av 2000 miljarder dollar varje år.

10. AI och säkerhet

AI och maskininlärning kommer fortsatt att stötta vårt beslutsfattande. Det skapar möjligheter till hyperautomatisering och att överlåta arbete till autonoma enheter, men samtidigt uppstår nya utmaningar på it-säkerhetsområdet. Antalet attackvektor ökar snabbt med IoT, molnet och autonoma system.

Säkerhetsansvariga bör fokusera på tre nyckelområden framöver:

  1. att skydda AI-drivna system
  2. att utnyttja AI för att stärka stärka det egna skyddet och
  3. försöka förutse hur en angripare kan använda AI.

 

Är du frilansare /anställd konsult och söker nytt konsultuppdrag? Anslut dig
Är du konsultbeställare och söker de bästa konsulterna? Kontakta oss


Kontakta gärna Tech Relations om du är konsult eller har konsultbehov i Stockholm. Vi har +3000 anslutna konsulter och arbetar med 14 olika kunder.