Top 10 prio för VDn 2024 och så här kan du agera som CIO

Top 10 prio för VDn 2024 och så här kan du agera som CIO

Top 10 prio för VDn 2024 och så här kan du agera som CIO

Här kommer en summering av Top 10 prioriteringarna för VDn 2024 enligt Gartners senaste rapport som publiceras på Gartnerkonferensen i november 2023 i Barcelona.
Så ska du som CIO agera och tänka kring trenderna för 2024.

Top 10 prioriteringar för VDn 2024

 • 54% Tillväxt (10% uppgång från 2023)
 • 41% Teknikrelaterat (23% uppgång från 2023)
 • 23% Arbetskraft (8% nedgång från 2023)
 • 18% Corporate (40% nedgång från 2023)
 • 8%  Kostnadsbesparingar (8% uppgång från 2023)
 • 15% Kunder (77 % uppgång från 2023)
 • 13% Produkter och tjänster (2% uppgång från 2023)
 • 12% Financial (36% nedgång från 2023)
 • 8% Hållbarhet (29% nedgång från 2023)
 • 7% Effektivitet och produktivitet (3% uppgång från 2023)

En intressant spaning är att investerare vill att VD:r tar action nu och att investerarna inte tolererar ”osäkerhet” som ursäkt längre, jämfört med 2023.

57% av VD:arna kräver högre omsättning

43% av VD:arna kan tolerera längre tidshorizont dvs de har mer tålamod jämförtvis med förra året.

2 fokusområden för CIO:er

 • Find the foundations (Of the postcrisis Future Business Strategy
 • Frame the AI Future (For the Executive Team to Boldly Bet on

Tech kommer bli en nyckelspelare för strategin framåt

78% av alla utfrågade VD:ar kommer även att reducera beroendet av den kinesiska marknaden

Digitalt fokus även framåt ( fortfarande att vara en del av Strategin)

Intressant att det finns 4% av alla bolag som ännu ej har börjat arbeta med digital transformation.

 • 26% har just börjat
 • 27% har mindre än halva kvar
 • 13% Pågående utan stopp
 • 1% är klara… 😊
 • 5% är nästintill klara
 • 24% är mer än halvägs klara

Vem i bolaget förlitar sig VD:n ska hjälpa till med Generativ AI?

(Generativ AI= Generative AI är AI som kan generera text, bilder eller annan media genom generativa modeller, läs mer om detta här >>

 • 31% svarar CIO:n
 • 20% svarar CDO:n
 • 14% svarar VD:n
 • 11% svarar COO:n
 • 7% svarar Strategichefen (CSO)
 • 4% svarar CFO:n
 • 4% svarar Chief Data Officer
 • 1% svarar HR-chefen
 • 1% svarar Logistikchefen
 • 2% svarar ” annat”
 • 6% svarar ” ingen i ledningsgruppen

AI är det inom Tech som kommer att ha mest inflytande i industrin de kommande 3 åren

56% under 2024 (jämförvis med 21% under 2023

Visste du att 44% av alla VD:ar använder ChatGPT i deras arbete?

Vad använder VD:arna ChatGPT idag?

 • 33% i sin kommunikation
 • 21% generell research
 • 13% Marknad och konkurrensanalys
 • 13% Presentationer
 • 8% Marknad och branding
 • 6% Jobbprofiler, beskrivningar och jobbintervjuer

Se hela Gartner videon på Youtube: (ca 30 min lång) >>

För mer info, kontakta Diana Itaoui VD på Tech Relations

Mail: [email protected]


Kontakta gärna Tech Relations om du är konsult eller har konsultbehov i Stockholm. Vi har +3000 anslutna konsulter och arbetar med 14 olika kunder.