Varför behöver utvecklarna vara på plats?

Varför behöver utvecklarna vara på plats?

Varför behöver utvecklarna vara på plats?

Många av våra anslutna seniora utvecklare anser  att hybrid-lösningen med att ändå behöva vara på kontoret 1-3 dagar i veckan inte är tillräckligt, och att de blir ännu mera produktiva om de själva får välja hur ofta och om, de ska behöva vara på plats.

Jag personligen kan tycka att fler arbetsplatser ska våga släppa kontrollen efter pandemin och ”våga” låta framförallt utvecklare välja själva, så länge produktiviteten förväntas vara densamma, eller öka.

Konsulterna anser att det fortfarande funderar mycket bra att bygga team, ha avstämningar samt andra möten digitalt vilket fortfarande blir densamma och viktiga.

Det är alltså inte få – utan majoriteten av våra ansluta konsulter som tycker så, enligt vår senaste undersökning på Linkedin:

74% vill jobba mer remote  >>https://lnkd.in/d2tuqYBc

Vad tycker du är rimligt och hur bör arbetsgivare/ konsultbeställare tänka idag, och framgent?


Kontakta gärna Tech Relations om du är konsult eller har konsultbehov i Stockholm. Vi har +3000 anslutna konsulter och arbetar med 14 olika kunder.